تماس با ما

امارات و GCC

gcc@digidigitals.com

ایران

ir@digidigitals.com

عراق

iraq@digidigitals.com

افغانستان

af@digidigitals.com

اقلیم کردستان

kurdish@digidigitals.com

فرانسه

fr@digidigitals.com

استرالیا

au@digidigitals.com

چین

china@digidigitals.com

تاجیکستان

tajikistan@digidigitals.com